Postavili jsme nový vodojem pro celou lokalitu

Dostatek pitné vody pro nové obyvatele projektu Pod Hájíčkem zajistí nový vodojem, který jsme v červenci vystavěli. Umístili jsme ho do nejvyššího místa lokality. Obsahuje dvě nádrže na pitnou vodu o objemu 40 m3 v podzemí. V prostředním dílci budou osazena čerpadla čerpající vodu do nových vodovodních řadů. Nový vodojem je zásobovaný ze stávajícího vodovodního řadu obce. Vodojem je další významnou stavbou celé infrastruktury projektu.