Financování

harmonogram plateb

Rezervační smlouva

Rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

Harmonogram plateb se liší dle způsobu financování při využití vlastních zdrojů nebo úvěru:

1) V případě vlastních zdrojů

– Platba 20 % ceny se zohledněním uhrazeného rezervačního poplatku do 10 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
– Platba 40 % ceny do 30 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
– Platba 40 % ceny do 30 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na účet advokátní úschovy – uvolnění po kolaudaci inženýrských sítí a komunikace.

2) V případě úvěrového financování

– Platba min. 20 % ceny se zohledněním uhrazeného rezervačního poplatku do 10 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
– Platba 40 % ceny do 45 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
– Platba 35 % ceny do 15 dnů po kolaudaci inženýrských sítí.

– Platba 5 % ceny do 15 dnů po kolaudaci komunikace.

Podpis kupní smlouvy

Kontaktní osoba