Začali jsme s přípravou čerpací stanice splaškových vod

Začátkem června jsme osadili první prefabrikované dílce čerpací stanice splaškových vod a retenční nádrže. V rámci celého projektu je odkanalizování řešeno gravitační kanalizací se spádem do nejnižšího místa lokality, kam se všechny větve kanalizace sbíhají a ústí do retenční nádrže. Odtud se pak čerpadly, umístěnými v čerpací stanici kruhového tvaru, tlakově přečerpávají do stávající kanalizace obce.

Pro umístění čerpací stanice splaškových vod jsme vykopali osmimetrový výkop, který se stal nejhlubším místem v rámci celého projektu. Retenční nádrž na splaškovou vodu jsme umístili těsně vedle čerpací stanice. Po zásypu do výšky okolního terénu zůstanou objekty přístupny přes technologické vstupy.